ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ (disclaimer)

Το eortes.eu είναι ένας πληροφοριακός ιστότοπος ο οποίος παρέχει αστείες, έξυπνες, ξεχωριστές ευχές και μαντινάδες για κάθε περίσταση. Μπορείτε να βρείτε επίσης πληροφορίες για τις αργίες στην Ελλάδα και τον εορτασμό των Παγκόσμιων ημερών.

Όλες οι πληροφορίες παρέχονται ως έχουν και ως εκ τούτου ο ιδιοκτήτης του ιστότοπου δε φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν αλλαγές, λανθασμένες πληροφορίες ή παραλήψεις. Δεν ευθύνεται επίσης για τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν από τους επισκέπτες του ιστότοπου.

Το eortes.eu χρησιμοποιεί cookies για την καταγραφή γενικών στοιχείων επισκεψιμότητας (στατιστικούς σκοπούς), την εμφάνιση σχετικών διαφημίσεων και την τεχνικά εύρυθμη λειτουργία του ιστότοπου. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή του επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ: Ο παρόν ιστότοπος περιέχει διαφημίσεις και προβολή υλικού με διαφημιστικό περιεχόμενο, σκοπό και χαρακτήρα. Το περιεχόμενο των διαφημίσεων δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί από τον ιστότοπο ούτε έχουμε τη δυνατότητα παρέμβασης σε αυτό. Ως εκ τούτου, δε φέρουμε καμία ευθύνη έναντι των επισκεπτών, ως και οιωνδήποτε τρίτων που ήθελε θεωρηθεί ότι θίγονται, για οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή παράλειψη, ανακρίβεια ή αδυναμία συμμόρφωσης προς τους νόμους και κανονισμούς οποιασδήποτε χώρας σε σχέση με το περιεχόμενο των διαφημίσεων. Ο ιδιοκτήτης του ιστότοπου δεν υποχρεούται να εξετάσει και δεν εξετάζει τη νομιμότητα ή όχι του διαφημιστικού υλικού που προβάλλεται στην ιστοσελίδα (πέραν των προφανών περιπτώσεων προσβολής εννόμων δικαιωμάτων που θα γίνονταν αντιληπτές και από τον μέσο συνετό πολίτη) και ως εκ τούτου δεν δύναται να του καταλογιστεί οποιασδήποτε μορφής ευθύνη. Η ευθύνη αυτή βαρύνει τους διαφημιζόμενους, χορηγούς ή και δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού αυτού υλικού.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ: Ο παρόν ιστότοπος περιέχει συνδέσμους μέσω των οποίων παρέχεται απευθείας πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες ή/και ηλεκτρονικές διευθύνσεις, στο περιεχόμενο των οποίων δεν δύναται να παρέμβουμε και, ως εκ τούτου, δεν φέρουμε καμία απολύτως ευθύνη, ούτε παρέχουμε καμία απολύτως εγγύηση για το περιεχόμενό τους.

Σε περίπτωση που δε συμφωνείτε με τους όρους χρήσης του ιστότοπου, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες / πληροφορίες που παρέχονται.

Οι φωτογραφίες του ιστότοπου παρέχονται από: pixabay.com, και δημοσιεύονται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Public Domain CC0.

To template του ιστότοπου παρέχεται από: HTML5 UP, σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution.

Free Web Hosting